- بهاگاواد گیتا - https://www.mygita.ir -

فصل ۲-۱۲

Posted By admin On اسفند ۱۶, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۰۱ ق.ظ In | No Comments

-آن کس که باعث زحمت و گرفتاری هیچکس نمی شود و از طرف هیچکس نیز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، که در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسیار عزیز می باشد. [1]

-آن کس که باعث زحمت و گرفتاری هیچکس نمی شود و از طرف هیچکس نیز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، که در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسیار عزیز می باشد.

-آرجونای عزیزم ، ای فاتح ثروت ، چنانچه قادر نیستی فکرت را بدون انحراف بر من متمرکز نمایی ، پس اصول تنظیم کننده بهاکتی- یوگا را دنبال کن و به این طریق آرزوی نائل شدن به من را در خود پرورش ده .
-چنانچه قادر به اجرای قواعد و قوانین بهاکتی- یوگا نیستی ، پس فقط سعی کن برای من کار کنی ، زیرا با عمل کردن برای من به مرحله کمال نائل خواهی شد.
-و حتی چنانچه قادر به عمل کردن در آگاهی به من نیز نیستی ، پس سعی کن که با تسلیم کردن کلیه نتایج و ثمرات کارت عمل کنی و بکوش که در ذات واقع باشی.
-چنانچه قادر نیستی این کار را نیز انجام دهی ، پس خود را به تحصیل دانش مشغول کن . اما بهتر از دانش تمرکز است و بهتر از تمرکز انقطاع از نتایج و ثمرات عمل ، زیرا با چنین انقطاعی انسان قادر می گردد به آرامش فکر نائل آید.

کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند. [2]

کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.

-آن کس که حسود نیست و دوستی مهربان برای همه موجودات زنده به شمار می آید، خود را صاحب و مالک نمی داند و عاری از منیت کاذب است ، در شادی و غم هر دو یکسان است ، شکیب است ، همواره راضی ، حکمران نفس ، با عزم راسخ وقف خدمت عابدانه ، و ذهن و شعورش بر من متمرکز است ، چنین عابدی برای من بسیار عزیز می باشد.
-آن کس که باعث زحمت و گرفتاری هیچکس نمی شود و از طرف هیچکس نیز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، که در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسیار عزیز می باشد.
-عابد من که به جریان عادی امور مادی متکی نیست ، پاک ، ماهر، بدون غم و اضطراب و آزاد از تمام دردهاست ، و برای نتیجه ای تقلا نمی کند، برای من بسیار عزیز است .
-آن کس که نه دچار مسرت می گردد و نه غم و اندوه به دل راه می دهد، نه افسوس می خورد و نه آرزویی در سر می پروراند، و از هر مورد خجسته و ناخجسته هر دو انقطاع حاصل می کند، چنین عابدی برای من بسیار عزیز است .
-آن کس که نسبت به دوست و دشمن ، احترام و بی احترامی ، گرما و سرما، شادی و غم ، و شهرت و بدنامی یکسان است ، همواره از آلودگی پاک ، ساکت و با هر چیزی راضی است ، دلبستگی به هیچ اقامتگاهی ندارد، متمرکز در دانش ، و وقف خدمت عابدانه است، چنین شخصی برای من بسیار عزیز می باشد.
-کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.


Article printed from بهاگاواد گیتا: https://www.mygita.ir

URL to article: https://www.mygita.ir/?page_id=448

URLs in this post:

[1] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-050.jpg

[2] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-051.jpg

حق چاپ برای سايت MyGita محفوظ است.