قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .

قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .

-شخصیت پروردگار، خداوند شری کریشنا فرمود : من این علم جاودانی یوگا را به ویواسوان ، خداوندگار خورشید، آموزش دادم و ویواسوان آن را به مانو، پدر بشریت ، تعلیم داد و مانو نیز به نوبه خود آن را به ایکشواکو آموخت .
-این علم متعال بدین گونه از طریق سلسله متصل پیران دریافت گردید و پادشاهان قدیس آن را بدین شیوه درک نمودند . اما با گذشت زمان ، این سلسله گسسته شد و در نتیجه به نظر می رسد صورت حقیقی این معرفت از دست رفته است .
-اکنون همان علم بسیار کهن – هنر مرتبط شدن با خداوند مطلق – را برایت بازگو می کنم ، زیرا تو عابد و دوست من هستی و از این رو می توانی به راز متعال و اسرار روحانی این علم پی ببری .
-آرجونا گفت : ویواسوان ، خداوندگار خورشید، پیش از تو تولد یافته است ؛ پس چگونه می توان دریافت که در آغاز تو این علم را به او آموخته ای .
-قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .
-هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .
-ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط م یکنم .
-به منظور نجات پرهیزکاران و نابودی بی ایمانان و همچنین برای برقراری مجدد اصول دین در هر عصر شخصاً ظهور می کنم .
-ای آرجونا، کسی که به طبع روحانی ظهور و اعمال من پی ببرد، پس از ترک کالبد مادی دیگر به این دنیای مادی رجعت نمی کند، بلکه به ملکوت جاودان من واصل خواهد شد.
-افراد بی شماری در گذشته با رها شدن از دلبستگی ، ترس و خشم و کاملاً مجذوب شدن و پناه بردن به من ، به موجب شناخت من تطهیر شده اند و بدین سبب عشق روحانی به من در همه آنان بیدار گشت.
-ای پسر پریتها، همه به صورتی راه مرا دنبال می کنند و آنان را به نسبتی که به من تسلیم شوند، پاداش می دهم .
-انسانها در این جهان آرزوی موفقیت در اعمال ثمرجویانه را دارند و بدین سبب است که فرشتگان را می پرستند. البته آنان بی درنگ به نتایج اعمال ثمرجویانه خود در این جهان دست می یابند.
-من طبقه بندی چهارگانه جامعه انسانی را بر اساس سه گونه طبیعت مادی و عملکرد ناشی از آنها خلق کردم . ولی باید بدانی هرچند آفریننده این نظام هستم خود فاعل نمی باشم ، چون تغییرناپذیرم .
-عمل بر من تأثیر نمی گذارد و در آرزوی ثمرات آن نیز نیستم . کسی که به این حقیقت درباره من دست یابد، خود نیز گرفتار واکنشهای اعمال نمی گردد.
-تمامی ارواح رهایی یافته در زمانهای کهن ، با چنین درکی از طبیعت روحانی من عمل نمودند . از این رو تو باید وظیفه ات را با پیروی از آنان انجام دهی .
-حتی افراد خردمند نیز در تشخیص اینکه عمل چیست و بی عملی کدام است دچار سرگردانی و سرگشتگی می شوند. اکنون برایت توضیح می دهم که عمل چیست تا با شناختن آن از تمام مصائب رها شوی .
-درک پیچیدگیهای عمل بسیار دشوار است . بنابراین انسان باید بتواند عمل ، بی عملی و عمل منع شده را کاملا از یکدیگر بازشناسد.
-کسی که بی عملی را در عمل و عمل را در بی عملی می بیند، فرزانه ای است در میان انسانها که به رغم پرداختن به هر گونه فعالیتی ، در موقعیت روحانی قرار دارد.

۲ پاسخ ها به “فصل ۱-۴”

  1. اهورا گفته:

    این بخش در گیتا بسیار بسیار اهمیت دارد.
    درباره ی ظهور اوتار هست و باید درباره ش فکر کرد.

  2. milad گفته:

    عالیه. کا ریگ ودا هم در دسترس عموم قرار بگیره. ترجمه های کمی از این کتاب ها وجود داره. به همین خاطر بسیار گران اند. رایگان در اختیار گذاشتن آنها سخاوت می خواهد.

یک نظر بنویسید


هفت + = دوازده