- بهاگاواد گیتا - http://www.mygita.ir -

فصل ۵-۱۸

Posted By admin On اسفند ۲۲, ۱۳۹۱ @ ۶:۱۴ ب.ظ In | 2 Comments

فقط به من تسلیم شو . من تو را از کلیه واکنشهای گناه آلود نجات خواهم داد. نترس [1]

فقط به من تسلیم شو . من تو را از کلیه واکنشهای گناه آلود نجات خواهم داد. نترس


-چون تو دوست بسیار عزیز من هستی ، آموزش نهایی و محرمانه ترین بخش دانش را برایت بازگو می کنم . این را از من بشنو، زیرا به صلاح توست .
-همواره به من فکر کن ، عابد من شو، من را بپرست و احترامات خود را به من تقدیم کن . بدین سان بدون تردید نزد من خواهی آمد. این را به تو قول می دهم چون تو دوست بسیار عزیز من هستی .
-تمام مذاهب گوناگون را رها کن و فقط به من تسلیم شو . من تو را از کلیه واکنشهای گناه آلود نجات خواهم داد. نترس .
-این دانش محرمانه نباید برای غیر پرهیزکاران ، غیر عابدان و یا افرادی که وقف خدمت عابدانه نیستند فاش شود و نه برای کسی که به من حسد می ورزد.
-برای کسی که این راز متعال را به عابدان آموزش می دهد، خدمت عابدانه پاک تضمین شده است و سرانجام ، بدون هیچ تردیدی ، نزد من باز خواهد گشت .
-در این جهان هیچ خادمی برای من عزیزتر از او نیست و نخواهد بود.
آرجونا گفت : کریشنای عزیزم ، ای خطاناپذیرِ منزه از گناه ، اکنون توهم من از میان رفته است و به لطف تو حافظه ام را بازیافته ام . من اکنون محکم و استوار و از هر گونه شک و تردید آزادم و آماده ام طبق آموزشهای تو عمل نمایم. [2]

آرجونا گفت : کریشنای عزیزم ، ای خطاناپذیرِ منزه از گناه ، اکنون توهم من از میان رفته است و به لطف تو حافظه ام را بازیافته ام . من اکنون محکم و استوار و از هر گونه شک و تردید آزادم و آماده ام طبق آموزشهای تو عمل نمایم.


-و من اعلام می دارم آن کس که این گفتگوی مقدس ما را مطالعه نماید، مرا با خرد و شعورش پرستش خواهد کرد.
-و کسی که با ایمان و بدون حسد به آن گوش فرا دهد، از بازتاب گناهان آزاد می شود و به سیارات خجسته ای که پرهیزکاران در آن بسر می برند دست می یابد.
-ای پسر پریتها، ای فاتح ثروت ، آیا به این دانش با ذهنی دقیق گوش فرا دادی آیا جهل و توهمات تو اکنون برطرف شده است.
-آرجونا گفت : کریشنای عزیزم ، ای خطاناپذیرِ منزه از گناه ، اکنون توهم من از میان رفته است و به لطف تو حافظه ام را بازیافته ام . من اکنون محکم و استوار و از هر گونه شک و تردید آزادم و آماده ام طبق آموزشهای تو عمل نمایم.
-سانجایا گفت : من گفتگوی دو روح بزرگ ، کریشنا و آرجونا، را بدین صورت شنیدم . و بر اثراین پیام عالی و شگرف مو بر تنم راست شده است .
-به لطف ویاسا، من این محرمانه ترین گفتگو را مستقیماً از استاد کل عرفان یعنی کریشنا ک ه شخصاً با آرجونا سخن می گفت شنیدم .
-پادشاها، به یاد آوردن پیوسته این گفتگوی عظیم و مقدس کریشنا و آرجونا، مرا دچار لذت فراوانی می سازد که هر لحظه آن توأم با شور و هیجان بسیاری است .
-پادشاها، با به خاطر آوردن شکل بی نظیر و شگرف کریشنا، هر چه بیشتر و بیشتر غرق در شگفتی و حیرت می گردم و آکنده از شادی و سروری بی پایان .
-هر کجا کریشنا، استاد تمام علوم عرفانی حضور داشته باشد و هر کجا آرجونا، کمانگیر متعال حاضر باشد، در آنجا قطعاً توانگر ی، پیروزی ، قدرت خارق العاده و اخلاقیات حکمفرما خواهد بود. این نظر من است .


Article printed from بهاگاواد گیتا: http://www.mygita.ir

URL to article: http://www.mygita.ir/?page_id=790

URLs in this post:

[1] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-073.jpg

[2] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-074.jpg

حق چاپ برای سايت MyGita محفوظ است.