شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.

شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.


-شخصیت اعلای خداوند فرمود : ای فرزند بهاراتا، فقدان ترس، تزکیه نفس، پرورش دانشِ روحانی، صدقه، تسلط بر نفس، انجام قربانی، مطالعه وداها، ریاضت، سادگی، عدم خشونت، راستگویی، فقدان خشم، انقطاع، آرامش، کراهت از عیبجویی، رحم و شفقت برای تمامِ موجودات زنده، فقدان حرص و طمع، ملایمت، نجابت، عزم راسخ، قدرت، بخشش، شکیبایی و بردباری، پاکی، فقدان حسادت و فقدان میل مفرط برای عزت و احترام، اینها هستند صفاتِ روحانیِ مختص اشخاص متقی که طبع الهی به آنان بخشیده شده است.
-ای پسر پریتها ، تکبر، غرور، خودپسندی، خشم، تندخویی و جهل، صفاتی است که اشخاص زاده شده در طبع شیطانی را از دیگران متمایز می سازد.
-صفات روحانی موجب رهایی اند در حالی که صفات شیطانی باعث اسارت می گردند. ای پسر پا ندو، نگران مباش، زیرا تو با صفات الهی تولد یافته ای.
-ای پسر پریتها، در این جهان دو نوع مخلوق وجود دارد : یکی الهی خوانده میشود و دیگری شیطانی . من قبلاً صفات الهی را برایت به تفصیل توضیح داده ام. حال از من در باره صفات شیطانی بشنو.
-آنان که دارای صفات شیطانی اند نمیدانند چه کار باید انجام و چه کار نباید انجام شود. در آنان نه پاکیزگی یافت می شود، نه رفتار درست و نه صداقت.
-آنان معتقدند که این جهان غیر حقیقی و بدون پایه و اساس است و از طرف هیچ خدایی اداره نمی شود . آنها می گویند جهان از خواسته جنسی ایجاد شده است و هیچ علتی جز شهوت ندارد.
-با پیروی از چنین نتیجه گیریهایی، شیطان صفتان که سرگشته و حیران و بی بهره از شعور و خردند، مشغول کارهای زیان آور و مخوفی می شوند که منجر به نابودی جهان میگردد.
-پلیدان با جذب شدن به غرور، خودپسندی، حیثیت کاذب و پناه بردن به شهوت سیری ناپذیر متوهم می شوند. آنان مجذوب آنچه بی ثبات است میگردند و زندگی خود را وقف کارهای ناپاک می کنند.
-آنان معتقدند که ارضای حواس، مهمترین ضرورت تمدن بشری است و بدین سان اضطرابشان تا پایان زندگی تداوم می یابد. آنان در بند هزاران آرزو و جذب در شهوت و خشم هستند و بدین ترتیب از طرق نام شروع برای کامجویی ثروت اندوزی می کنند.
-شخص پلید فکر میکند : ”امروز دارای ثروت هنگفتی هستم و طبق نقشه هایم باز هم بیشتر به دست خواهم آورد . در حال حاضر اموال زیادی در تملک من است که در آینده نیز هرچه بیشتر افزایش خواهد یافت . این شخص را که با من دشمنی داشت کشتم و به نوبه خود دشمنان دیگرم را نیز خواهم کشت . من صاحب، ارباب و خدای همه چیزم . من لذت برنده هستم . من کامل، قدرتمند و خوشبخت هستم . من ثروتمندترین شخص هستم و بستگان اشرافی احاطه ام کرده اند. هیچکس همچون من قدرتمند و خوشبخت نیست . من به انجام پاره ای قربانی دست خواهم زد، قدری صدقه خواهم داد و بدین سان شادی خواهم کرد .“ چنین اشخاصی، بدین ترتیب، به وسیله جهل در توهم فرو رفته اند.

یک پاسخ به “فصل ۱-۱۶”

  1. میلاد گفته:

    واقعا شگفت انگیزه. امیدوارم اینها ترجمه ی واقعی باشه. در اینصورت این سایت باید بیشتر از اینها شناخته بشه.

یک نظر بنویسید


هشت + سه =