- بهاگاواد گیتا - http://www.mygita.ir -

فصل ۲-۱۵

Posted By admin On اسفند ۱۹, ۱۳۹۱ @ ۲:۲۸ ب.ظ In | No Comments

بدین ترتیب موجود زنده با کسب بدن زمخت دیگر، از نوع بخصوصی گوش ، چشم ، زبان ، بینی و حس لامسه برخوردار می گردد که به دور ذهن جمع شده اند. بدین سان او از مجموعه خاصی از اشیای جلب کننده حواس لذت می برد. [1]

بدین ترتیب موجود زنده با کسب بدن زمخت دیگر، از نوع بخصوصی گوش ، چشم ، زبان ، بینی و حس لامسه برخوردار می گردد که به دور ذهن جمع شده اند. بدین سان او از مجموعه خاصی از اشیای جلب کننده حواس لذت می برد.

-همان گونه که هوا بو و رایحه را با خود حمل می کند، موجود زنده نیز در دنیای مادی ، تصورات و ادراکات مختلفش را درباره زندگی ، با خود از بدنی به بدن دیگر می برد. و بدین ترتیب زندگی پس از زندگی در بدنهای پیاپی قرار می گیرد.
-بدین ترتیب موجود زنده با کسب بدن زمخت دیگر، از نوع بخصوصی گوش ، چشم ، زبان ، بینی و حس لامسه برخوردار می گردد که به دور ذهن جمع شده اند. بدین سان او از مجموعه خاصی از اشیای جلب کننده حواس لذت می برد.
-ابلهان نمی توانند درک نمایند که چگونه موجود زنده بدنش را ترک می کند و یا اینکه تحت افسون گونه های طبیعت ، از چه نوع بدنی بهره مند می گردد. لیکن کسی که آموزش دیده و چشمانش مسلّح به دانش شده است می تواند همه اینها را مشاهده کند.
-حق جویان کوشا که در خودشناسی قرار گرفته اند، می توانند همه این حقایق را به وضوح ببینند . اما آنان که ذهنشان تکامل نیافته و در خودشناسی واقع نشده اند، به رغم سعی و کوشش خود نمی توانند حقیقت امر را رؤیت کنند.
-شکوه و درخشش خورشید که تاریکی و ظلمت کل این جهان را مرتفع می سازد از من است ، همین طور شکوه و درخشش ماه و آتش.

ابلهان نمی توانند درک نمایند که چگونه موجود زنده بدنش را ترک می کند و یا اینکه تحت افسون گونه های طبیعت ، از چه نوع بدنی بهره مند می گردد. [2]

ابلهان نمی توانند درک نمایند که چگونه موجود زنده بدنش را ترک می کند و یا اینکه تحت افسون گونه های طبیعت ، از چه نوع بدنی بهره مند می گردد.


-من وارد هر یک از سیارات می شوم و با نیروی خود آنها را در مدارشان نگاه می دارم . من ماه می شوم و به موجب آن عصاره و شهد حیات را برای سبزیجات فراهم می آورم .
-در بدن کلیه موجودات زنده ، من آتش هضم کننده ام و از طریق پیوستن به هوای درون رونده و بیرون رونده زندگی است که هضم چهار نوع خوراک را میسر می سازم .
-من در قلب همه قرار دارم و از من به یاد آوردن ، دانش و فراموشی حاصل می شود . هدف تمام وداها شناخت من است . براستی که من گردآورنده ودانتا و داننده وداها هستم .
-دو دسته موجود وجود دارد: خطاپذیر و خطاناپذیر . در دنیای مادی همه خطاپذیرند در حالی که در دنیای روحانی ، گفته می شود که همه خطاناپذیرند.
-بجز این دو، شخصیت حی اعلی ، روح متعال ، یعنی خداوند جاودان وجود دارد که وارد سه جهان می گردد و آنها را حفظ می نماید.
-چون متعال و در ورای موجودات خطاپذیر و خطاناپذیرم ، و چون من بزرگترین هستم ، هم در جهان و هم در وداها به عنوان آن شخص متعال تجلیل و ستایش می شوم .
-ای پسر بهاراتا، هر کس که مرا بدون هیچ شکی به عنوان شخصیت متعال خداوند بشناسد، دانای همه چیز است. و بدین سبب است که او وجود خود را نثار خدمت عابدانه کامل به من می کند.
-ای مبری از گناه ، چیزی که هم اکنون برایت آشکار کردم محرمانه ترین بخش متون مقدس ودایی است . کسی که آن را درک نماید خردمند می شود و تلاشهایش منجر به کمال خواهد شد.


Article printed from بهاگاواد گیتا: http://www.mygita.ir

URL to article: http://www.mygita.ir/?page_id=506

URLs in this post:

[1] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-063.jpg

[2] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-064.jpg

حق چاپ برای سايت MyGita محفوظ است.