-آرجونا گفت : ای کریشنای عزیزم ، من آرزومندم درباره پراکریتی [طبیعت]، پوروشا [لذت برنده]، میدان و داننده میدان ، و همچنین دانش و موضوع دانش بدانم . شخصیت اعلای خداوند فرمود : ای پسر کونتی ، این بدن میدان ، و کسی که آن را می شناسد داننده میدان خوانده می شود.
-ای نواده بهاراتا، باید درک نمایی که من نیز داننده در تمام بدنها هستم ، و درک بدن و داننده آن دانش خوانده می شود. این نظر من است .
-اکنون خواهشمندم به توضیح مختصر من درباره این میدان فعالیت گوش فرا دهی و اینکه چگونه تشکیل می شود، تغییرات آن چیست، از کجا پدید می آید، همچنین داننده میدان فعالیت کیست و تأثیراتش چیست .
-دانش مربوط به میدان فعالیت و داننده فعالیت از طرف حکمای مختلف در نوشته های گوناگون ودایی توصیف شده است . این دانش ، بخصوص در ودانتا سوترا، با منطق کامل به صورت علت و معلول ارائه گردیده است .
-پنج عنصر بزرگ ، منیت کاذب ، شعور، آن تجلی نیافته ، ده حواس و ذهن ، پنج مفعول حواس ، خواسته ، تنفر، لذت ، درد، این مجموعه ، نشانه های حیات ، و اعتقادات – همه اینها به طور خلاصه میدان فعالیت و فعل و انفعالات آن محسوب می شوند.
-فروتنی ، تواضع ، عدم اعمال خشونت ، شکیبایی ، سادگی ، رفتن نزد یک پیر روحانی معتبر، خلوص و پاکی ، ثبات ، تسلط بر نفس ، انقطاع از موضوعات ارضای حواس ، نداشتن منیت کاذب ، درک مصیبتهای تولد، مرگ ، پیری و بیماری ، عدم دلبستگی ، رهایی از اسارت زن ، فرزند، خانه و غیره ، تعادل و آرامش فکری داشتن چه در وقایع خوشایند و چه ناگوار، عشق و عبودیت خالص و دائم به من ، خلوت گزینی ، جدایی از توده مردم ، قبول اهمیت خودشناسی ، و جستجوی فلسفی پیرامون حقیقت مطلق – من اعلام می دارم که تمامی اینها دانش است و هر اصل دیگری بجز این اصول در مقوله جهل و غفلت قرار دارد.
-اکنون برایت موضوع دانش را توضیح خواهم داد که با شناخت آن جاودانگی را خواهی چشید . برهمن یا روح که بدون آغاز و تابع من است ، ورای علت و معلول این دنیای مادی قرار دارد.
-دستها، پاها، سرها، صورتها، چشمها و گوشهای الهیش در همه جا هست . روح متعال بدین طریق در همه جا و همه چیز حضور دارد.
-با اینکه روح متعال منشأ اصلی حواس تمام موجودات است ، خود او فاقد حواس می باشد . هرچند او نگاهدارنده تمام موجودات زنده است ، اما فاقد دلبستگی است . او در عین حال که ورای گونههای طبیعت مادی است ، ارباب تمامی آنها به شمار می آید.
-حقیقت متعال در درون و برون تمام موجودات زنده ، متحرک یا ساکن ، وجود دارد . از آنجا که او لطیف است ، ورای قدرت ادراک و شناخت حواس مادی قرار دارد . اگرچه او بسیار، بسیار دور است ولی به همه بسیار نزدیک نیز می باشد.

یک نظر بنویسید


نُه + = چهارده