- بهاگاواد گیتا - http://www.mygita.ir -

فصل ۳-۸

Posted By admin On اسفند ۱۴, ۱۳۹۱ @ ۱۲:۴۹ ب.ظ In | 3 Comments

با این حال ، طبیعت غیرمتجلی دیگری وجود دارد که جاودانی است و در ورای این ماده تجلی یافته و تجلی نیافته قرار دارد . آن طبیعت اعلی که هرگز نابود نمی گردد، با ان هدام کل این عالم ، همچنان همان گونه که هست باقی میماند. [1]

با این حال ، طبیعت غیرمتجلی دیگری وجود دارد که جاودانی است و در ورای این ماده تجلی یافته و تجلی نیافته قرار دارد . آن طبیعت اعلی که هرگز نابود نمی گردد، با ان هدام کل این عالم ، همچنان همان گونه که هست باقی میماند.

-با محاسبه انسانی ، مجموع هزار عصر معادل یک روز برهما است و همین مقدار نیز معادل یک شب اوست.
-در آغاز روز برهما، تمام موجودات زنده از مرحله تجلی نیافته پدید می آیند و پس از آن ، هنگامی که شب برهما فرا رسد، دوباره به مرحله تجلی نیافته فرو خواهند رفت
-دوباره و دوباره هنگامی که روز برهما فرا می رسد تمام موجودات زنده به عرصه حیات بازمی آیند و با فرا رسیدن شب برهما ناگزیر نابود خواهند شد.
-با این حال ، طبیعت غیرمتجلی دیگری وجود دارد که جاودانی است و در ورای این ماده تجلی یافته و تجلی نیافته قرار دارد . آن طبیعت اعلی که هرگز نابود نمی گردد، با ان هدام کل این عالم ، همچنان همان گونه که هست باقی میماند.
-آن ملکوتی که ودانتیستها آن را به عنوان نامتجلی و بری از نقص توصیف می کنند، که به عنوان مقصد متعال شناخته می شود، و جایگاهی که شخص پس از واصل شدن به آن هیچگاه دیگر بازنمی گردد، منزلگاه متعال من است .
-وصول به شخصیت اعلای خداوند که نسبت به هر شخصیتی برتر می باشد، از طریق عشق و بندگی پاک و خالص میسر است . به رغم ثبوت شخصیت الهی در جایگاهی واحد، او در سراسر هستی گسترده شده و همه چیز در او واقع شده است .
-ای بهترین بهاراتاها، اینک برایت زمانهای مختلفی را توضیح خواهم داد که یوگی با درگذشت از این دنیا، در آن لحظات ممکن است دوباره به این جهان بازگردد یا بازنگردد.
-کسانی که برهمن متعال را می شناسند، با رحلت از این جهان در هنگام نفوذ الهه آتش ، در نور، در لحظه ای خجسته از روز، در دو هفته ای که ماه رو به بدر می رود، و در شش ماهی که خورشید در شمال حرکت می کند، به آن متعال واصل میشوند.
-حق جویی که این جهان را هنگام شب ، دود و در دو هفته ای که ماه از بدر خارج می شود، یا شش ماهی که خورشید از جنوب می گذرد، ترک گوید به کره ماه نائل می شود، ولی دوباره بازمی گردد.
-بر اساس نظر وداها دو طریق درگذشت از این جهان وجود دارد : یکی در نور و روشنایی و دیگری در تاریکی و ظلمت . هنگامی که شخص در نور درمی گذرد به این جهان بازنمی گردد، اما وقتی در تاریکی رحلت می کند به آن بازمی گردد.
-ای آرجونا، با اینکه عابدان به این دو راه واقف هستند، ولی هیچگاه گمگشته و سرگردان نمی شوند . بنابراین همواره در عشق و عبودیت ثابت باش .
-شخصی که راه خدمت خالصانه و عاشقانه را می پذیرد، از نتایج حاصل از مطالعه وداها، انجام قربانیهای سخت ، دادن صدقات و خیرات ، پرداختن به مباحث فلسفی و فعالیتهای ثمرجویانه محروم نمی ماند. او صرفاً با انجام خدمت عابدانه به همه این موارد دست می یابد و سرانجام به ملکوت جاودان الهی واصل میگردد


Article printed from بهاگاواد گیتا: http://www.mygita.ir

URL to article: http://www.mygita.ir/?page_id=319

URLs in this post:

[1] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/03/IMG-032.jpg

حق چاپ برای سايت MyGita محفوظ است.