با این حال ، طبیعت غیرمتجلی دیگری وجود دارد که جاودانی است و در ورای این ماده تجلی یافته و تجلی نیافته قرار دارد . آن طبیعت اعلی که هرگز نابود نمی گردد، با ان هدام کل این عالم ، همچنان همان گونه که هست باقی میماند.

با این حال ، طبیعت غیرمتجلی دیگری وجود دارد که جاودانی است و در ورای این ماده تجلی یافته و تجلی نیافته قرار دارد . آن طبیعت اعلی که هرگز نابود نمی گردد، با ان هدام کل این عالم ، همچنان همان گونه که هست باقی میماند.

-با محاسبه انسانی ، مجموع هزار عصر معادل یک روز برهما است و همین مقدار نیز معادل یک شب اوست.
-در آغاز روز برهما، تمام موجودات زنده از مرحله تجلی نیافته پدید می آیند و پس از آن ، هنگامی که شب برهما فرا رسد، دوباره به مرحله تجلی نیافته فرو خواهند رفت
-دوباره و دوباره هنگامی که روز برهما فرا می رسد تمام موجودات زنده به عرصه حیات بازمی آیند و با فرا رسیدن شب برهما ناگزیر نابود خواهند شد.
-با این حال ، طبیعت غیرمتجلی دیگری وجود دارد که جاودانی است و در ورای این ماده تجلی یافته و تجلی نیافته قرار دارد . آن طبیعت اعلی که هرگز نابود نمی گردد، با ان هدام کل این عالم ، همچنان همان گونه که هست باقی میماند.
-آن ملکوتی که ودانتیستها آن را به عنوان نامتجلی و بری از نقص توصیف می کنند، که به عنوان مقصد متعال شناخته می شود، و جایگاهی که شخص پس از واصل شدن به آن هیچگاه دیگر بازنمی گردد، منزلگاه متعال من است .
-وصول به شخصیت اعلای خداوند که نسبت به هر شخصیتی برتر می باشد، از طریق عشق و بندگی پاک و خالص میسر است . به رغم ثبوت شخصیت الهی در جایگاهی واحد، او در سراسر هستی گسترده شده و همه چیز در او واقع شده است .
-ای بهترین بهاراتاها، اینک برایت زمانهای مختلفی را توضیح خواهم داد که یوگی با درگذشت از این دنیا، در آن لحظات ممکن است دوباره به این جهان بازگردد یا بازنگردد.
-کسانی که برهمن متعال را می شناسند، با رحلت از این جهان در هنگام نفوذ الهه آتش ، در نور، در لحظه ای خجسته از روز، در دو هفته ای که ماه رو به بدر می رود، و در شش ماهی که خورشید در شمال حرکت می کند، به آن متعال واصل میشوند.
-حق جویی که این جهان را هنگام شب ، دود و در دو هفته ای که ماه از بدر خارج می شود، یا شش ماهی که خورشید از جنوب می گذرد، ترک گوید به کره ماه نائل می شود، ولی دوباره بازمی گردد.
-بر اساس نظر وداها دو طریق درگذشت از این جهان وجود دارد : یکی در نور و روشنایی و دیگری در تاریکی و ظلمت . هنگامی که شخص در نور درمی گذرد به این جهان بازنمی گردد، اما وقتی در تاریکی رحلت می کند به آن بازمی گردد.
-ای آرجونا، با اینکه عابدان به این دو راه واقف هستند، ولی هیچگاه گمگشته و سرگردان نمی شوند . بنابراین همواره در عشق و عبودیت ثابت باش .
-شخصی که راه خدمت خالصانه و عاشقانه را می پذیرد، از نتایج حاصل از مطالعه وداها، انجام قربانیهای سخت ، دادن صدقات و خیرات ، پرداختن به مباحث فلسفی و فعالیتهای ثمرجویانه محروم نمی ماند. او صرفاً با انجام خدمت عابدانه به همه این موارد دست می یابد و سرانجام به ملکوت جاودان الهی واصل میگردد

۳ پاسخ ها به “فصل ۳-۸”

 1. az گفته:

  salam

  in yani che mughee ?

  کسانی که برهمن متعال را می شناسند، با رحلت از این جهان در هنگام نفوذ الهه آتش ، در نور، در لحظه ای خجسته از روز، در دو هفته ای که ماه رو به بدر می رود، و در شش ماهی که خورشید در شمال حرکت می کند، به آن متعال واصل میشوند.
  -حق جویی که این جهان را هنگام شب ، دود و در دو هفته ای که ماه از بدر خارج می شود، یا شش ماهی که خورشید از جنوب می گذرد، ترک گوید به کره ماه نائل می شود، ولی دوباره بازمی گردد.

 2. az گفته:

  va agar emkanesh hast refrence englisi ru ham bedin

 3. admin گفته:

  اگر کتاب رو تهیه بفرمایید نسخه انگلیسی وپ اصل سانسکریت رو داره

یک نظر بنویسید


+ دو = هشت