- بهاگاواد گیتا - http://www.mygita.ir -

فصل ۶-۲

Posted By admin On اسفند ۳, ۱۳۹۱ @ ۱:۱۳ ب.ظ In | 1 Comment

تنها آن شخصی که با جریان مداوم و بی وقفه آرزوها آشفته نمی گردد همانند اقیانوسی که با وجود هزاران رودی که به درونش جاری می شود همواره بدون تغییر میماند می تواند به آرامش دست یابد، نه آن کس که در تلاش برای برآورده ساختن چنین آرزوهایی است . [1]

تنها آن شخصی که با جریان مداوم و بی وقفه آرزوها آشفته نمی گردد همانند اقیانوسی که با وجود هزاران رودی که به درونش جاری می شود همواره بدون تغییر میماند می تواند به آرامش دست یابد، نه آن کس که در تلاش برای برآورده ساختن چنین آرزوهایی است .


-برای کسی که بدین گونه [در آگاهی به کریشنا ] راضی شده است ، رنجهای سه گانه موجودیت مادی دیگر وجود نخواهد داشت؛ دیری نمی پاید که در چنین آگاهی سرشار از رضایتی، شعور انسان استوار گردد.
-کسی که [در آگاهی به کریشنا ] در وصل با متعال نیست ، نه می تواند شعوری روحانی داشته باشد و نه ذهنی ثابت و استوار که بدون این دو هیچ گونه امکان صلح و آرامش به وجود نخواهد آمد . و بدو ن آرامش چگونه می توان طعم خوشبختی را چشید.
-همانند بادی قوی که زورقی بر آب را با خود می برد، حتی یکی از حواس سرگردان که ذهن بر آن تمرکز یافته نیز میتواند شعور انسان را با خود ببرد.
-بنابراین ای مسلّح بزرگ ، کسی که حواسش در مقابل اشیا ی مورد حس تحت اختیار درآمده ، بدون تردید دارای شعوری ثابت و استوار است .
-آنچه برای تمام موجودات شب محسوب می شود، زمان بیداری حکمران نفس است و زمان بیداری تمام موجودات ، شب حکیم باطن بین است .

حکیمان متواضع به برکت دانش حقیقی ، به براهمانای شریف و دانا ، به گاو ، به فیل ، به سگ وبه سگ خور (مطرود) به یک چشم می نگرند. [2]

حکیمان متواضع به برکت دانش حقیقی ، به براهمانای شریف و دانا ، به گاو ، به فیل ، به سگ وبه سگ خور (مطرود) به یک چشم می نگرند.

-تنها آن شخصی که با جریان مداوم و بی وقفه آرزوها آشفته نمی گردد همانند اقیانوسی که با وجود هزاران رودی که به درونش جاری می شود همواره بدون تغییر میماند می تواند به آرامش دست یابد، نه آن کس که در تلاش برای برآورده ساختن چنین آرزوهایی است .
-فقط کسی می تواند به صلح و آرامش حقیقی دست یابد که هر گونه خواسته و آرزو برای کامجویی را کنار نهاده ، هر گونه احساس مالکیت را رها کرده و عاری از منیت کاذ ب شده است .
-ای پسر پریتها، این است طریقت زندگی روحانی و الهی که انسان پس از نیل به آن دیگر دچار سرگردانی نمی گردد. چنانچه انسان ، حتی در لحظه مرگ نیز، در عرصه این آگاهی پانهد، می تواند به ملکوت خداوند وارد گردد.


Article printed from بهاگاواد گیتا: http://www.mygita.ir

URL to article: http://www.mygita.ir/?page_id=164

URLs in this post:

[1] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/02/IMG-011.jpg

[2] Image: http://www.mygita.ir/wp-content/uploads/2013/02/IMG-057.jpg

حق چاپ برای سايت MyGita محفوظ است.